ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์ Fiber Optic

เชื่อมั่นกับ Solution

ของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด All Status 999 Service ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก เช่น OTDR, Fusion Splice, Cleaver และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รับออกแบบและติดตั้งโครงข่าย (Network Solution) ภายในสำนักงานบริษัท เรายังจัดหาและซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟเบอร์ออปติก ฯลฯ

บริการของเรา

เรามีบริการอะไรบ้าง?

Fiber Optic

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา OTDR, Fusion Splice, Cleaver เป็นต้น

Maintenance & Imprement

ระบบเครือข่าย (Mikro tik, Fiber optic) และ CCTV เป็นต้น อุปกรณ์สำนักงานและไอที (ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก)

Supplying

จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด อุปกรณ์เครือข่าย อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ผลงานของเรา

มาดูโครงการล่าสุดของเรา…

Repair & Maintenance

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา OTDR, Fusion Splice

Supplying

จัดหาและจัดซื้อ อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไอที และเครื่องใช้สำนักงาน

Imprement

วางระบบเน็ตเวิร์คให้กับบริษัทเชียงใหม่ไดเรคและลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่